chránená dielňa Prvosienka

Pre firmy

Byť výnimočný

Reprezentovať firmu doma i v zahraničí sa dá štýlovo a originálne drobnosťami, ktoré vyniknú v záplave priemernosti.

Osud k nášmu zdraviu nie je príliš naklonený. Napriek tomu (alebo práve preto) dokážeme v našej dielni vyrábať profesionálne výrobky, ktoré neraz putujú až za hranice Slovenska a dôstojne reprezentujú našich ľudí, firmy i krajinu vo svete. Neľutujeme sa a nesťažujeme sa. Pracujeme. Práca nám dáva pocit užitočnosti, silu a radosť zo života.

Reklamné predmety a darčeky  z našej dielne výrazne vynikajú medzi bežnými katalógovými sériovo vyrábanými reklamnými predmetmi z dovozu. Každá nami ušitá vec ukrýva v sebe kúsok našej energie, nie sú to bezduché, anonymné výrobky pásovej výroby spoza oceánu. Ďakujeme, že myslíte aj  druhých a robíte svet okolo Vašej firmy krajší a lepší.

Náhradné plnenie

Spoločnosť alebo firma, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov. Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnanci sú občanmi so ZŤP.

2 % pre chránenú dielňu

Z našej tvorby pre firmy a organizácie